SFO på Lukasskolen i Vejle

Går du i 0.-3. klasse, så er SFO’en på Lukasskolen et tilbud til dig. Efter skoledagen er slut, er eftermiddagen hos os i SFO’en fyldt med masser af lærerige og hyggelige aktiviteter og gode kammerater. Vi gør meget ud af, at vores pædagoger er aktive sammen med børnene, for det skaber værdi og  gode rammer for leg og lærerige aktiviteter.

Fritiden i Lukasskolens SFO er et aktivt, dannende og berigende tilbud. Vi ønsker, at børnene skal have en høj grad af medbestemmelse, for det er med til at sikre barnets trivsel og udvikling.

I SFO’en fremmer vi respekt og tolerance overfor hinandens forskelligheder gennem det kristne budskab. Det er både sjovt og lærerigt! Alle børn skal have følelsen af at høre til i fællesskabet! Vi tror på, at hvert enkelt barn er unikt og værdifuldt, og den følelse skal barnet også opleve om eftermiddagen i SFO’en.

Hvad, hvor, hvordan eller hvorfor? Spørgsmålene kan være mange ... og de er velkommen. Hver og én.

Jette Fugmann er ofte på kontoret om formiddagen, og derefter kan du altid finde hende i SFO’en med en bold, ansigtsmaling eller en terning!

Jette Møbjerg Fugmann

Jette Møbjerg Fugmann

SFO-leder
Rul til toppen