Med forældreråd på Lukasskolen bliver "jeg" til "vi"

Forældreråd … Det støver allerede inden du har sagt hele ordet. Forældreråd! MEN! På Lukasskolen vil vi gerne støve begrebet af og gøre det til en aktiv del af skolens liv.

For alle forældreråd på Lukasskolen udfører en vigtig opgave. De arrangerer sociale aktiviteter, som ryster klassen sammen, og de fungerer samtidig som et bindeled mellem klassens forældre, lærere og pædagoger.

Fyldt med værdiForældrerådene er i høj grad med til at præge livet i klassen og på skolen. Det er en vigtig og sjov opgave, der giver mulighed for at komme tæt på skolens liv og de andre børn og forældre i dit barns klasse. Forældrerådene arbejder på mange forskellige måder i de forskellige klasser.

Hvem, hvad og hvornår

Forældrerådene har en række opgaver, der skal bidrage til at skabe et godt miljø i klassen. Det er nemt at blive løbet over ende af hverdagen. Derfor er det en god investering for forældrerådet at planlægge årets forløb og få plottet ind i kalenderen, hvornår der skal foregå hvad, og hvem der har hvilke opgaver.

Skal vi være sammen?

Forældrerådet planlægger typisk 2-3 sociale arrangementer i løbet af året for klassen. Arrangementerne kan både holdes på skolen og andre steder. Formålet er at skabe godt sammenhold mellem elever og forældre. Derfor er det vigtigt, at der deltager så mange som muligt. Forældrerådet står for planlægningen af arrangementerne, men det er en god idé at få hjælp fra andre forældre, og det er vigtigt at melde klart ud hvilke opgaver, man gerne vil have hjælp til. Klassens lærere og pædagoger inviteres, og deltager hvis de har mulighed for det.

Man kan vælge at lave de fleste arrangementer for flest mulige deltagere ved at:

  • Arrangementet er for hele familien. Enkelte arrangementer kan være uden søskende og forældre
  • Arrangementet foregår i nærområdet
  • Arrangementet kan foregå på skolen. Booking af skole eller hal foregår gennem kontoret.
  • Arrangementet er ikke for dyrt.

Forældremøder

Forældrerådet kan komme med forslag til dagsordenspunkter til forældremøderne.

Spændende aktiviteter fra Forældrefiduser.dk

På hjemmesiden forældrefiduser.dk er der mange afprøvede forslag til aktiviteter for klassens elever og forældre.

Materialet fra forældrefiduser.dk gør det både lettere og sjovere for forældrerådene at arrangere og deltage i klassens sociale liv til glæde for trivslen og sammenholdet i klassen.

Kompetencer i forældrerådet

Forældrerådet har ikke kompetence til at diskutere enkelte elevers personsager. Det vil altid være en opgave for den enkelte elev, dennes forældre, læreren/pædagogen og eventuelt skolens ledelse.

Vil du være med i et forældreråd?

Vores forældreråd i klasserne på Lukasskolen udfører en vigtig opgave – med jeres engagement som forældre og til glæde for jeres børn.

Spørg til forældremøder i dit barns klasse og hvordan du kan blive en del af et vigtigt aktiv.

Rul til toppen