Alt det lovpligtige

Kom et spadestik dybere i den jyske muld og oplev grundlaget for Lukasskolen. Her finder du også vores vision, vedtægter osv. God tur igennem hele herligheden.

Værdigrundlag

(ifølge skolens Vedtægter §2)

Skolen bygger sin virksomhed på den overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige ord og den eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro og livsførelse. Skolen er tværkirkelig og vil samarbejde med folk fra folkekirken og de evangeliske frikirker.


Formål

(ifølge skolens Vedtægter §3)

  • Stk. 1. Institutionens forrmål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m. v.
  • Stk. 2. Skolen skal bibringe eleverne almennyttige kundskaber gennem velkvalificeret og faglig dygtig undervisning og derved søge at udvikle elevernes evner og anlæg.
  • Stk. 3. Undervisningen skal finde sted ud fra det kristne livssyn, og kundskabstilegnelsen skal ske i en atmosfære præget af glæde, arbejdsro og orden. Skolens formål indebærer, at elevernes dygtiggørelse skal finde sted i et sundt karakterdannende miljø, sådan at den enkelte elevs selvstændighed fremmes på en positiv måde.
  • Stk. 4. Skolen skal gennem undervisning i kristendomskundskab bibringe eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring, uden at Bibelens budskab eller troværdighed på nogen måde drages i tvivl. Undervisning i spørgsmål vedrørende dåbspraksis henlægges til de respektive kirker, trossamfund m.v.

Vision

Læs mere om skolens vision – trivel, faglighed, mening – her.


Vedtægter

Læs Lukasskolens vedtægter her.


Undervisningen

Vi følger undervisningsministeriets fælles mål. Du kan læse om fælles mål på dette link
Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Få større viden om de enkelte fag på nedenstående links til EMU, Danmarks læringsportal
Det skal dit barn lære


Undervisningsmiljøvurdering

Se vores undervisningsmiljøvurdering her.


Opfølgning på den årlige evaluering

Se opfølgningen her.


Evalueringsplan for undervisningen

Se evalueringsplanen her.


Nøgletal

Se vores seneste nøgletal for Lukasskolen her.


Tilsyn og tilsynsførende

Se vores tilsynserklæring her.
Certificeret tilsynsførende Anna-Marie Hansen.


GDPR

Se vores persondataforordning her.


Antimobbeplan

Se vores antimobbeplan her.


Læseplan for SSF-faget

På Lukasskolen følger vi FKF's læseplan for SSF-faget. Se læseplanen her.

Rul til toppen