Kors

En kristen friskole – sådan!

Lukasskolen bygger på kristne værdier. Helt konkret betyder det, at vi ser hver enkelt elev som unik – skabt og elsket af Gud. Vores udgangspunkt er, at den enkelte elev har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er vores opgave at hjælpe med at udvikle.

Vores mål er at ruste eleverne til at kunne tage stilling til livets store spørgsmål. Så kan de nemlig virke aktivt og konstruktivt i den verden, de er født ind i. For at nå det mål, har vi de kristne holdninger og værdier med os i alt, hvad vi laver. Og det er de værdier vores bestyrelse og ansatte arbejder aktivt og positivt efter. Lukasskolen er åben for alle, der ønsker at være loyale over for skolens mål og grundholdning.

Lukasskolen er oprettet af 8 folke- og frikirker i Vejle, og de er et engageret og levende bagland for os.

Så hvordan gør vi?

I hverdagen på Lukasskolen har vi de kristne værdier med os i alt, hvad vi laver. Som f.eks. næstekærligheden i at ”Vær mod andre som du gerne vil have, de skal være mod dig”, er en helt grundlæggende værdi for os.

Når vi holder formiddagssamling, synger vi kristne sange, salmer eller deler en bøn sammen. Og når vi holder forældremøder eller fester lægger vi gerne ud med et fælles ”Fadervor”. Det skaber værdi, samhørighed og en dejlig stemning.

Kristendommen har sit svar på “Det gode liv” – og det vil vi gerne fortælle om på Lukasskolen. Men hver enkelt elev skal selv finde frem til, hvordan livet skal leves. Vi værner om den enkeltes ret til at tro – hvad denne tro så måtte indeholde. Vi optager derfor alle elever, der positivt vil indgå i skolens hverdag, med de kendetegn der nu engang er på en kristen skole.

Fyldt med værdiSkole skal være meget mere end ligninger, tysk grammatik og andet godt. En god skole former dit barn og giver et værdifuldt grundlag for livet. Se dét grundlag værner vi om. Vi er en kristen friskole i Vejle, og det har stor betydning i vores hverdag. Derfor siger vi #fyldtmedværdi.

Rul til toppen