Førskole på Lukasskolen i Vejle

I førskolen sætter vi fokus på at bygge bro imellem børnehave og skole. Helt konkret betyder det, at vi hvert år den 1. april åbner dørene for de kommende 0. klasser. Så har de fire måneder til at lære hinanden og skolen godt at kende, inden 0. klasse starter til august.

Vi har allermest fokus på leg og trivsel, der gør at børnene lærer deres kommende klassekammerater og skolehverdagen at kende. Det er nemlig vigtigt, de har det trygt og sjovt.

Vi har følgende mål med førskolen:

  • Børnene skal rustes til at kunne begå sig i skolelivet og samtidigt bevare nysgerrigheden. Vi skal give dem lysten til at lære.
  • Børnene skal udvikle deres sociale kompetencer gennem leg – og legende aktiviteter.
  • Børnene skal opleve, hvordan det er at indgå og fungere i et fællesskab.

I førskolen er det ikke så vigtigt at lære at læse, kunne alle tal fra 1-100 eller kunne skrive lange sætninger. Det vigtigste er, at vi bevarer børnenes nysgerrighed og lyst til ny viden. Vi skal gøre dem skoleklare og skolenysgerrige. Og så gør vi meget ud af, at børnene får en god tryg og genkendelig hverdag, som i sin form ligner den, de vil møde, når de skal i 0. klasse.

Hvad, hvor, hvordan eller hvorfor? Spørgsmålene kan være mange ... og de er velkommen. Hver og én.

Har du spørgsmål til priser, rabatter eller helt konkret hvordan det sker, så tag endelig fat i Maybrith.

Maybrith Østergaard

Maybrith Østergaard

Skolesekretær
Rul til toppen