Gå i 7. klasse på Lukasskolen i Vejle – fyldt med værdi, nærhed og gejst

7. klasse på Lukasskolen er starten på ”de sidste år” af grundskolen. Vi kalder det overbygningen – eller udskolingen. 7. klasse er derfor også starten på det forløb, som ender med prøver i 9. klasse og det prøvebevis, som skal sende eleverne videre i mange forskellige retninger. Samtidig har eleverne nået en alder, hvor teenage-tiden sætter ind, og derfor er det en god start vigtig for tre vigtige år.

Det ved vi på Lukasskolen.

Nærvær og fællesskab i klassen

På Lukasskolen i Vejle ønsker vi at være tæt på eleverne, og det lægger vi fra land med fra starten af 7. klasse. Vi bruger tid på at spørge ind til ”hvordan det går” og hele tiden være opmærksomme på, om den enkelte trives. For når den enkelte er tryg i klassen – både i forhold til lærere og kammerater, så er der virkelig grobund for læring. Vi tager også gerne kontakt til forældrene, hvis der er noget der glæder, bekymrer eller undrer os. 

Vi har også stor fokus på fællesskabet i klassen. At eleverne lærer at tage hensyn til hinanden og ikke mindst at der arrangeres gode oplevelser, hvor klassen rystes godt sammen. De bruger jo mange timer sammen i skolen, så det skal være godt at stå op om morgenen. 

"Vi som forældre oplever at hver en øre af skolepengene til Lukasskolen er guld værd i værdi i hverdagen til vores barn."
Mor til elev i udskolingen

Hvad, hvem hvorfor og hvordan? Vi har svar klar på (cirka) 1000 spørgsmål

Et skoleskift kalder på mange følelser, tanker og spørgsmål. Vi ved det – og vi forstår det! Derfor er vi også mere end glade for at svare på dem. Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål lige her.

Flere siger når de ringer: Vi har hørt ”ude i byen” at man lærer noget på Lukasskolen. Og det er ikke bare pral – det er rigtigt. For vi har dedikerede lærer, der vægter fokus på den enkelte elev – flytte den enkelte elev fra der hvor eleven er.

Lige ud sagt: Det faglige niveau på Lukasskolen er højt og vi sætter baren for hver enkelt elev – og de flytter sig.

Ikke for mange – ikke for få i klasserne. Derfor har vi valgt, at vi maksimalt er 23 elever i klassen og vi laver to 7. klasser. For at både nye og gamle elever får nye klassekammerater blander vi alle elever i klasserne. Efter tre uger tager begge 7. klasser på en tur til Samsø, hvor det sociale fælleskab er hovedfokus.

Vi laver gode aftaler i klassen og med forældrene om hvordan vi ønsker kulturen for årgangen – både i og uden for skolen. 

Lad os blive helt konkrete – for når vi er en friskole, så koster det penge, når dit barn skal gå her. Men hvor meget? Se dér er vi klar-parat med konkrete tal. 

Se hvad det koster

Ja … den var svær at svare på! Men når vi kigger på kortet, så kan vi se at vi har elever både fra lokalområdet men også mange fra oplandet i og omkring Vejle.

På Lukasskolen har vi de kristne værdier med os i alt, hvad vi laver. Som f.eks. næstekærligheden i at ”Vær mod andre som du gerne vil have, de skal være mod dig”, er en helt grundlæggende værdi for os.

Derudover så synger vi kristne sange og salmer og deler en bøn sammen, når vi holder formiddagssamling. Og når vi holder forældremøder eller fester lægger vi gerne ud med et fælles ”Fadervor”. Det skaber værdi, samhørighed og en dejlig stemning.

Kristendommen har sit svar på “Det gode liv” – og det vil vi gerne fortælle om på Lukasskolen. Men hver enkelt elev skal selv finde frem til, hvordan livet skal leves. Vi værner om den enkeltes ret til at tro – hvad denne tro så måtte indeholde. Vi optager derfor alle elever, der positivt vil indgå i skolens hverdag, med de kendetegn der nu engang er på en kristen skole.

Har du andre spørgsmål, så giv endelig et ring til Maybrith, vores rare og dygtige skolesekretær, på 75 72 00 80.

Afsti-afsted på tur. Til Samsø.

De første uger efter sommerferien bruger vi tid på at lære hinanden at kende – og lære skolen og lærerne at kende. Efter tre uger tager begge 7. klasser til Samsø for at lære hinanden at kende. Vi cykler øen tynd og hygger om aftenen med lejrbål, sange og konkurrencer. 

Når vi kommer hjem fra Samsø går hverdagen mere i gang! Fuld gas på det faglige mens vi stadig har stor fokus på fællesskabet og den enkeltes trivsel. 

Forældremøder

På forældremøderne i 7. klasse lægger vi vægt på, at forældrene lærer hinanden at kende, så der kan skabes et godt samarbejde mellem forældre og skolen. Et vigtigt og stærkt aktiv for at skabe gode rammer for teenagerne. Vi laver i fællesskab en forældreaftale, som er med til netop at sætte gode rammer op for alles trivsel.

Sådan kommer troen til udtryk i hverdagen Lukasskolen bygger på kristne værdier. Helt konkret betyder det, at vi ser hver enkelt elev som unik – skabt og elsket af Gud. Vores udgangspunkt er, at den enkelte elev har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er vores opgave at hjælpe med at udvikle. Kristen skole – dét betyder det
Mød dine kommende lærere Hvert trin på Lukasskolen har sine egne lærere med erfaring i netop de årgange, og det gælder naturligvis også udskolingen. Vores lærere er top professionelle og har en høj faglig tilgang til både undervisning og samarbejdet med dig som forælder. Her er dine lærere
Vi vil et tæt samarbejde jer som forældre På Lukasskolen vægter vi samarbejdet med jer forældre meget højt-højt-højt. Et stærkt samarbejde mellem skole og hjem giver den bedste platform og de bedste muligheder for dit barns trivsel og læring. Læs om vores tilgang
"Der bliver lagt stort arbejde i, at få klasserne til at fungerer sammen og lærerne inddrager gode tiltag også ud fra trivselssamtalerne med eleverne."
Mor til elev i udskolingen

Er du klar?

Er du nysgerrig på Lukasskolen, så tag endelig kontakt til os for en snak, en rundvisning eller tilmeld dig som elev allerede i dag.

Fyldt med værdiSkole skal være meget mere end ligninger, tysk grammatik og andet godt. En god skole former dit barn og giver et værdifuldt grundlag for livet. Se dét grundlag værner vi om. Vi er en kristen friskole i Vejle, og det har stor betydning i vores hverdag. Derfor siger vi #fyldtmedværdi.

Rul til toppen