Vores 8. klasse er Danmarks bedste klasse til matematik

Vi ved en hel del om matematik – ja, faktisk ved vores 8. klasse rigtig meget om matematik!

8. klasse på Lukasskolen har vundet den danske afdeling af en store nordisk matematikkonkurrence. Vi naturligvis fantastisk stolte af dem og vores høje faglighed her på Lukasskolen i Vejle.

Dyster om at blive nordens bedste til matematik

Ambitionerne er lige så store som spændingen er høj! For fire elever fra vores 8. klasse rejste til Trondheim i Norge for at forsvare de danske farver i en dyst med elever fra andre nordiske lande.

Sammen med deres matematiklærer, Filip Kruse Christensen, håbede de naturligvis på at vinde denne dyst og kunne blive nordens bedste 8. klasse til matematik.

Eleverne i klassen har knoklet med stor energi og dedikation. Det er selvfølgelig forskelligt hvor meget eleverne brænder for matematikken, men hele klassen har fået meget ud af deltagelsen i konkurrencen. Det rakte desværre ikke til en 1. plads, men eleverne gjorde en fantastisk indsats for at blive nordens bedste 8. klasse til matematik og kæmpede flot for det.

"Som klasse har det givet en fantastisk gejst, som bare har været en fornøjelse at opleve."

matematiklærer Filip Kruse Christensen

Tændt af en indre matematikild

Det har krævet meget at det hold, der i sidste ende skulle dyste om at blive Danmarks bedste til matematik – og har dystet i Norge om at blive nordens bedste. De har brændt for det, set det som en spændende udfordring og sat sig godt ind i de problemstillinger, som de undervejs skulle forholde sig til.

Samtidig styrker det også fagligt stærke elever, der kan have brug for flere udfordringer i undervisning. Til det fortæller vores matematiklærer, Filip Kruse Christisen: 

- Som matematiklærer er det svært altid at nå alle på det helt rigtige niveau, hvilket betyder, at de fagligt stærke elever nogle gange kan komme til at kede sig i undervisningen. Det laver sådan en konkurrence om på. Her har de fagligt stærke elever kunne boltre sig og prøve kræfter med matematiske udfordringer, hvor strategien ikke bare var givet på forhånd. Den udfordring har de virkelig taget til sig.

Læs hele artiklen i Vejle Amts Folkeblad

En stor tak til vores sponsorerer

En oplevelse og tur som dette kunne ikke lade sig gøre uden vores sponsorer, der velvilligt har støttet Lukasskolen og vores 8. klasse.

En stor tak skal lyde til:

Fællesskab og faglighed i udskolingen Vores lærere er topprofessionelle og har en høj faglig tilgang til både undervisning og samarbejdet med dig som forælder. Vores skole er ikke større, end at eleverne mødes på kryds og tværs af skolen og snakker, hygger og er sammen. Læs mere om udskolingen
Sådan kommer troen til udtryk i hverdagen Lukasskolen bygger på kristne værdier. Helt konkret betyder det, at vi ser hver enkelt elev som unik – skabt og elsket af Gud. Vores udgangspunkt er, at den enkelte elev har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er vores opgave at hjælpe med at udvikle. Kristen skole – dét betyder det
Vi vil et tæt samarbejde jer som forældre På Lukasskolen vægter vi samarbejdet med jer forældre meget højt-højt-højt. Et stærkt samarbejde mellem skole og hjem giver den bedste platform og de bedste muligheder for dit barns trivsel og læring. Læs om vores tilgang

Fyldt med værdiSkole skal være meget mere end ligninger, tysk grammatik og andet godt. En god skole former dit barn og giver et værdifuldt grundlag for livet. Se dét grundlag værner vi om. Vi er en kristen friskole i Vejle, og det har stor betydning i vores hverdag. Derfor siger vi #fyldtmedværdi.

Rul til toppen