Start i 0. klasse på Lukasskolen i Vejle – fyldt med nærvær, værdi og begejstring

0. klasse på Lukasskolen er starten på de første fantastiske år af grundskolen. Vi kalder det indskolingen. Hvert trin på Lukasskolen har sine egne lærere med erfaring i netop de årgange – det gælder selvfølgelig også i 0. klasse. Det giver tryghed for dit barn og for dig som forælder.

Oplev Ninettes smittende begejstring for mødet med børn

Ninette er en af vores lærere i 0. klasse, og hør hende her sætte ord på det helt særlige ved Lukasskolen.

Ninette elsker at se børn udvikle sig – se hvem de er, lære børnene at kende og se dem vokse. Hendes smittende passion og energi er fantastisk at have i vores 0. klasse på Lukasskolen

Vores mål og indhold i 0. klasse på Lukasskolen

0. klasses overordnede mål
 • Undervisningen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med børnenes alsidige udvikling ved at give udfordringer, udvikle nysgerrighed, videbegær, lyst til at lære mere og gøre barnet fortroligt med skolen.
 • Børnene skal tilegne sig viden og færdigheder, som skolens fag kan bygge videre på.
 • Vi vægter et tæt samarbejde mellem
  børnehaveklasse og SFO.

0. klassens indhold

 • Legen udgør et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi, læring gennem leg og udviklende aktiviteter.
 • Undervisningen videreudvikler færdigheder, viden og erfaringer, som barnet har tilegnet sig i familien, dagtilbud og SFO.
 • Undervisningen tilstræber, at barnet udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og arbejdsformer.
 • Undervisningen tilrettelægges, så barnet erfarer at være en del af et større socialt fællesskab. Der arbejdes med sociale kompetencer.

Vi vægter en god tone

Vi opmuntrer børnene til at være tro mod sig selv og samtidig vise respekt for andres ønsker/grænser/valg/meninger. Fælles for alt samvær er at give børnene mange "jeg-kan" oplevelser.

Ved selvstændighed forstår vi:

 • At kunne vælge
 • At tage ansvar for sig sel
 • At tage initiativ

Derfor inddrages børnene i ideer til aktiviteter, løsningsforslag og praktiske gøremål. Børnene vælger selv aktiviteter, og der er altid plads til leg og spontanitet.

Mød dit barns kommende lærere Hvert trin på Lukasskolen har sine egne lærere med erfaring i netop de årgange, og det gælder naturligvis også i 0. klasse. Vores lærere er top professionelle og har en høj faglig tilgang til både undervisning og samarbejdet med dig som forælder. Her er dine lærere
Sådan kommer troen til udtryk i hverdagen Lukasskolen bygger på kristne værdier. Helt konkret betyder det, at vi ser hver enkelt elev som unik – skabt og elsket af Gud. Vores udgangspunkt er, at den enkelte elev har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er vores opgave at hjælpe med at udvikle. Kristen skole – dét betyder det
Vi vil et tæt samarbejde jer som forældre På Lukasskolen vægter vi samarbejdet med jer forældre meget højt-højt-højt. Et stærkt samarbejde mellem skole og hjem giver den bedste platform og de bedste muligheder for dit barns trivsel og læring. Læs om vores tilgang

Hvad, hvem, hvorfor og hvordan? Vi har svar klar på (cirka) 1000 spørgsmål

Skolestart for første gang kalder på mange følelser, tanker og spørgsmål. For børn og for forældre. Vi ved det – og vi forstår det! Derfor er vi også mere end glade for at svare på dem. Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål lige her.

Flere siger når de ringer: Vi har hørt ”ude i byen” at man lærer noget på Lukasskolen. Og det er ikke bare pral – det er rigtigt. For vi har dedikerede lærer, der vægter fokus på den enkelte elev – flytte den enkelte elev fra der hvor eleven er.

Lige ud sagt: Det faglige niveau på Lukasskolen er højt og vi sætter baren for hver enkelt elev – og de flytter sig.

Ikke for mange – ikke for få i klasserne. Derfor har vi valgt, at vi maksimalt er 23 elever i klassen. Det giver nemlig dén nærhed og dét fokus, som vi ønsker børnene skal opleve og mærke.

Lad os blive helt konkrete – for når vi er en friskole, så koster det penge, når dit barn skal gå her. Men hvor meget? Se dér er vi klar-parat med konkrete tal. 

Se hvad det koster

Ja … den var svær at svare på! Men når vi kigger på kortet, så kan vi se at vi har elever både fra lokalområdet men også mange fra oplandet i og omkring Vejle.

På Lukasskolen har vi de kristne værdier med os i alt, hvad vi laver. Som f.eks. næstekærligheden i at ”Vær mod andre som du gerne vil have, de skal være mod dig”, er en helt grundlæggende værdi for os.

Derudover så synger vi kristne sange og salmer og deler en bøn sammen, når vi holder formiddagssamling. Og når vi holder forældremøder eller fester lægger vi gerne ud med et fælles ”Fadervor”. Det skaber værdi, samhørighed og en dejlig stemning.

Kristendommen har sit svar på “Det gode liv” – og det vil vi gerne fortælle om på Lukasskolen. Men hver enkelt elev skal selv finde frem til, hvordan livet skal leves. Vi værner om den enkeltes ret til at tro – hvad denne tro så måtte indeholde. Vi optager derfor alle elever, der positivt vil indgå i skolens hverdag, med de kendetegn der nu engang er på en kristen skole.

Har du andre spørgsmål, så giv endelig et ring til Maybrith, vores rare og dygtige skolesekretær, på 75 72 00 80.

Dit barns og vores SFO

Når dit barns skoledagen er slut, er eftermiddagen hos os i SFO’en fyldt med masser af lærerige og hyggelige aktiviteter og gode kammerater. Vi gør meget ud af, at vores pædagoger er aktive sammen med børnene, for det skaber værdi og gode rammer for leg og lærerige aktiviteter.

Når vi har børnene i SFO, er vi bevidste om, at det er børnenes fritid. Derfor er vi af den opfattelse, at børnene selv i høj grad skal være medbestemmende i valg af aktiviteter.

Vi lægger også meget vægt på, at der er god tid og plads til børnenes egen leg samtidig med, at vi gerne vil tilbyde børnene en bred vifte af aktiviteter. Disse er i hovedreglen et tilbud og deltagelse er derfor frivilligt. Vi er selvfølgelig opmærksomme på børn, der f.eks. ikke søger ud, og vil hjælpe dem ud.

Skal dit barn start i 0. klasse på Lukasskolen?

Er du nysgerrig på Lukasskolen, så tag endelig kontakt til os for en snak, en rundvisning eller tilmeld dit barn som kommende elev i vores 0. klasse allerede i dag.

Fyldt med værdiSkole skal være meget mere end ligninger, tysk grammatik og andet godt. En god skole former dit barn og giver et værdifuldt grundlag for livet. Se dét grundlag værner vi om. Vi er en kristen friskole i Vejle, og det har stor betydning i vores hverdag. Derfor siger vi #fyldtmedværdi.

Rul til toppen